Przypominamy naszym młodszym słuchaczom i ich rodzicom o przerwie świątecznej. W dniach 23.12.19-01.01.20 nie ma zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Zespół Studia Altua