Angielski medyczny

Ze względu na fakt, że język angielski stał się językiem komunikacji międzynarodowej, również w sektorze medycznym jego znajomość stała się niezbędna do sprawnego funkcjonowania w zawodzie. Dlatego też, proponujemy Państwu kurs języka medycznego kierowany do osób pracujących lub planujących pracę w sektorze medycznym, między innymi takich jak lekarze, pielęgniarki, farmaceuci czy studenci przygotowujący się do studiowania za granicą.

Główne cele kursu to:

  • nauka terminologii medycznej
  • komunikacja w środowisku medycznym
  •  rozumienie fachowej literatury

 

Materiałami wykorzystywanymi do pracy na zajęciach oraz do samodzielnej pracy w domu są książki używane przez wykładowców na uniwersytetach medycznych oraz najnowsze artykuły związane z omawianym tematem. Oczywiście na życzenie, zajęcia mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowcę  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania w naszej szkole.

Tel. 531-714-983

altua@altua.pl