Angielski Biznesowy

Zajęcia językowe ze szczególnym uwzględnieniem branży i zajmowanego stanowiska. W Studio Altua oferujemy zajęcia biznesowe ogólne oraz takie, które koncentrują się na wybranej tematyce, np. obsługa klienta, negocjacje, prezentacje, korespondencja formalna, struktura i organizacja przedsiębiorstwa. Szkolenie biznesowe jest projektowane indywidualnie pod potrzeby uczestnika i ma na celu osiąganie praktycznych umiejętności komunikacji. Tak aby w pełni zajęcia przynosiły oczekiwane efekty zapraszamy na zajęcia indywidualne, skrojone na miarę i dopasowane do możliwości czasowych słuchaczy. Po wielu latach praktyki lektorskiej w środowisku korporacji wiemy, że w ofercie dla biznesu zajęcia indywidualne to optymalne rozwiązanie.

Przygotowujemy do certyfikatów biznesowych Cambridge English. Certfikaty BEC PreliminaryBEC Ventage i BEC Higher skonstruowane są tak, aby wyposażyć uczącego się w praktyczne umiejętności i pomóc im odnieść sukces w międzynarodowych środowiskach biznesowych posługujących się językiem angielskim.

Zapraszamy na spotkanie.