Altua Dzieci 7-12 lat

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. W atmosferze zabawy Twoje dziecko osłucha się z językiem angielskim, będzie komunikowało się w tym języku oraz pozna podstawy gramatyki. Zbuduję swój zasób słownictwa i dzięki mini-dialogom oraz scenkom z życia codziennego będzie posługiwało się językiem angielskim od początku. Oprócz odpowiedniego podręcznika wykorzystujemy ciekawe materiały dydaktyczne, które mają na celu lepsze przyswajanie nowej wiedzy oraz pobudzają dziecięcą wyobraźnie. Wykorzystanie multimediów, aplikacji, gier, piosenek, filmików pozwoli na nieoderwaną od dzisiejszej rzeczywistości naukę języka angielskiego. Materiały dopasowane do zainteresowań dzieci w połączeniu z zaangażowanym lektorem są najlepszą motywacją do dalszej nauki.

  • KURS ALTUA KIDS – kurs języka angielskiego na danym poziomie, poszerzający wiedzę i umiejętności językowe ponad program szkoły państwowej.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut.  Zajęcia indywidualne lub grupowe.
Głównym kryterium doboru grupy jest wiek słuchacza, ale liczą się również umiejętności językowe. Jeśli poziom znajomości języka jest wyższy niż rówieśników, słuchacz może przyłączyć się do wyższej grupy wiekowej. Migracja możliwa jest pomiędzy dwoma kolejnymi poziomami, np. sześciolatek może być w grupie siedmiolatków, ale już nie w grupie ośmiolatków. Po naszym pierwszym spotkaniu dobierzemy najlepsze rozwiązanie.

Zapraszamy na spotkanie.