SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA FIRM

  • Oferujemy kursy języka angielskiego dla Klienta korporacyjnego dostosowane do profilu firmy. W zależności od potrzeb zapewniamy kursy indywidualne i grupowe.
  • Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Program kursu jest tworzony na potrzeby konkretnej firmy i poszczególnych słuchaczy.
  • Możliwość zajęć online.

 

Przed rozpoczęciem kursu sprawdzamy aktualny poziom zaawansowania Słuchaczy-Test kwalifikacyjny pisemny i ustny, ustalamy program kursu, dobieramy materiały szkoleniowe i dostosowujemy godziny zajęć do indywidualnych potrzeb.

W trakcie kursu sprawdzamy postępy słuchaczy, przesyłamy raporty frekwencji oraz semestralne raporty z postępów słuchaczy.

Po zakończeniu kursu omawiamy postępy słuchaczy, przeprowadzamy testy końcowe, przesyłamy wyniki testów i proponujemy kolejne szkolenia językowe na następnym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu z nami.
tel. 531-714-983

altua@altua.pl