Z NAMI ZDASZ EGZAMIN !!!

WYKWALIFIKOWANI LEKTORZY – ODPOWIEDNIO DOBRANE ĆWICZENIA – MAŁE GRUPY

Kurs przygotowany jest pod kątem matury i nastawiony na kryteria oraz formę egzaminu. Zależy nam jednak, żeby tak dopasować zajęcia do Twoich zainteresowań, upodobań i sposobu uczenia się żeby matura była tylko kolejnym szczeblem w nauce języka i żebyś przeszedł przez ten egzamin płynnie i z pewnością siebie.

Główne cele kursu 

 • Przygotowanie do matury pisemnej oraz ustnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym
 • Powtórzenie materiału obowiązującego w szkole średniej
 • Pogłębienie ogólnej kompetencji językowej ucznia
 • Nauka strategii rozwiązywania testów
 • Zwiększenie pewności siebie w używaniu języka angielskiego

Podczas kursu uczeń

 • Usystematyzuje i poszerzy wiedzę dotyczącą gramatyki języka angielskiego
 • Nauczy się jak rozwiązywać poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych
 • Powtórzy słownictwo w poszczególnych blokach tematycznych
 • Nauczy się poprawnej struktury wypowiedzi pisemnej
 • Nauczy się analizy oraz syntezy tekstu czytanego
 • Poprawi umiejętność rozumienia ze słuchu
 • Poprawi sprawność komunikacyjną oraz płynność wypowiedzi
 • Rozwiąże próbne egzaminy maturalne
 • Będzie dostawał prace domowe, które po odrobieniu będą omawiane z lektorem
 • Będzie pracował w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw edukacyjnych
 • Będzie rozwiązywał zadania z arkuszy maturalnych z ubiegłych lat

Oferujemy kursy w różnych grupach- maksymalnie do 6 osób.

Skontaktuj się z nami, ustalimy najlepsze rozwiązanie i terminy.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania w naszej szkole.

Tel. 531-714-983

sawaaneta@gmail.com