Egzamin ósmosklasisty z języka angielskiego odbył się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin jest przeprowadzony wyłącznie w formie pisemnej. Poziom tego egzaminu według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego to A2-A2+. W naszej szkole oferujemy Państwa dzieciom zajęcia dedykowane przygotowaniu do tego egzaminu.  Oczywiście oprócz pracy nad zadaniami zamkniętymi i otwartymi, z których to egzamin się składa będziemy pracować nad wszystkimi umiejętnościami językowymi, czyli mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie.

Oprócz odpowiedniego podręcznika wykorzystujemy ciekawe materiały dydaktyczne, które mają na celu lepsze przyswajanie nowej wiedzy oraz pobudzają dziecięcą wyobraźnie. Wykorzystanie multimediów, aplikacji, gier, piosenek, filmików pozwoli na nieoderwaną od dzisiejszej rzeczywistości naukę języka angielskiego. Materiały dopasowane do zainteresowań dzieci w połączeniu z zaangażowanym lektorem są najlepszą motywacją do dalszej nauki.

Zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe max. do 6 uczniów w grupie, co pozwala na ciekawą pracę w kameralnych warunkach.

Skontaktuj się z nami, ustalimy najlepsze rozwiązanie i terminy.

Tel.531-714-983

sawaaneta@gmail.com