Egzamin ósmosklasisty z języka angielskiego odbył się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019. Egzamin jest przeprowadzony wyłącznie w formie pisemnej. Poziom tego egzaminu według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego to A2-A2+. W naszej szkole oferujemy zajęcia dedykowane przygotowaniu do tego egzaminu.  Oprócz pracy nad zadaniami zamkniętymi i otwartymi, z których to egzamin się składa będziemy pracować nad wszystkimi umiejętnościami językowymi, czyli mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie.

Oprócz odpowiedniego podręcznika wykorzystujemy ciekawe materiały dydaktyczne, które mają na celu lepsze przyswajanie nowej wiedzy oraz pobudzają wyobraźnie. Wykorzystanie multimediów, aplikacji, gier, piosenek, filmików pozwoli na nieoderwaną od dzisiejszej rzeczywistości naukę języka angielskiego. Materiały dopasowane do zainteresowań młodzieży w połączeniu z zaangażowanym lektorem są najlepszą motywacją do dalszej nauki.

Oferujemy:

-100% wymaganych treści i zagadnień określonych w podstawie programowej oraz Informatorze o egzaminie ósmoklasisty
– prowadzenie regularnych powtórek
– pełne próbne arkusze egzaminacyjne
– banki leksykalno-gramatyczne których znajomość sprawdzana jest w poszczególnych częściach egzaminu

Zapraszamy na zajęcia indywidualne i grupowe max. do 6 uczniów w grupie, co pozwala na ciekawą pracę w kameralnych warunkach.

Skontaktuj się z nami, ustalimy najlepsze rozwiązanie i terminy.

Tel.531-714-983

sawaaneta@gmail.com